ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κεντρικής Μακεδονίας είναι Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, ιδρύθηκε το 1983 ως «ΤΕΙ Σερρών» με το Νόμο 1404/83 και εντάχθηκε στην Ανώτατη Εκπαίδευση με το Νόμο 2916/2001.


Στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας λειτουργούν δυο σχολές, η Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) με τέσσερα τμήματα και η Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας (ΣΔΟ) με τρία τμήματα.

Η Σχολή Γραφικών Τεχνών & Καλλιτεχνικών Σπουδών καταργήθηκε το 2013 και το Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης & Σχεδιασμού Αντικειμένων θα απορροφηθεί σταδιακά από το αντίστοιχο τμήμα του ΤΕΙ Αθήνας μέχρι το 2018.

Στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας λειτουργούν, επίσης, αρκετά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Ο συνολικός αριθμός των εγγεγραμμένων σπουδαστών ανέρχεται σήμερα στους 14.000, ενώ ο αριθμός του διοικητικού, διδακτικού και τεχνικού προσωπικού στα 400 μέλη.

Στα πλαίσια της αποστολής του, το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας παρέχει θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση υψηλού επιπέδου για την εφαρμογή επιστημονικών, τεχνολογικών γνώσεων και διεξάγει εφαρμοσμένη και τεχνολογική έρευνα.

Ένας σπουδαστής για να καταστεί πτυχιούχος πρέπει να παρακολουθήσει με επιτυχία τα μαθήματα του τμήματός του, να εκπονήσει πτυχιακή εργασία και να πραγματοποιήσει εξάμηνη πρακτική άσκηση.