Οι ομιλητές του Arduino Day 2018 είναι οι εξής


ΔΡ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΟΣ

ΔΡ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΟΣ


ΑΝΤΩΝΙΑ-ΜΑΡΙΑ ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ

ΑΝΤΩΝΙΑ-ΜΑΡΙΑ ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ