Η Αντωνία-Μαρία Πασχαλίδου έλαβε το πτυχίο Πληροφορικής & Επικοινωνιών και μεταπτυχιακό πρόγραμμα Τηλεπικοινωνιών & Πληροφορικής από το Α.Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας Σέρρες.

Η μεταπτυχιακή της διατριβή έχει θέμα την Ανάλυση, σχεδιασμό και υλοποίηση μικροκυματικού διαιρέτη ισχύος υπέρ ευρείας ζώνης συχνοτήτων με καταστολή αρμονικών.

Είναι Ακαδημαϊκή Υπότροφος – Εργαστηριακή Συνεργάτιδα στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής στο Α.Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας Σέρρες.

Επίσης εργάζεται ως καθηγήτρια Ρομποτικής στο πολυεκπαιδευτήριο Computer.gr Σέρρες.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέρονται εστιάζονται στο σχεδιασμό κυκλωμάτων Arduino και σε εκπαιδευτικά κιτ ρομποτικής εκπαίδευσης.